Osnovna škola Otok

Stjepana Gradića 4

10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA
 
 

internetske stranice nalaze se na ovoj adresi:

http://www.os-otok-zg.skole.hr/